PRAKTICKÁ SEBEOBRANA

Kurz pro ženy

Sebevědomí

|

Sebedůvěra

|

Sebeobrana

pRAKTICKÁ sebeobrana

Praktická sebeobrana je efektivní systém primární prevence založený na posílení schopností identifikovat rizikové situace, předcházet útokům a v případě napadení být schopen se bránit. Vychází z mezinárodního konceptu ESD (Empowerment Self Defence).

Během kurzů si účastníci pomocí interaktivních aktivit a modelových situací procvičí: vymezení hranic, verbální a fyzickou sebeobranu vůči známým i neznámým osobám v různém kontextu a prostředí.

„Sebeobrana je dovednost, které se lze naučit.“

Kurz sebeobrany
Kurz sebeobrany

„V každém z nás je síla postavit se za sebe.“

PĚT PRINCIPŮ PRAKTICKÉ SEBEOBRANY

PĚT PRINCIPŮ INTUITIVNÍ SEBEOBRANY

Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory s mezinárodním certifikátem ESD s respektem k situaci a schopnosti a možnosti každého účastníka.

Pokrývají tato témata:

• zásady sebeobrany
• zhodnocení rizika a možnosti řešení
• využití intuice a pozornosti
• osobní hranice a jejich komunikace
• využití hlasu a strategie slovní sebeobrany
• postoje a jejich využití
• základné fyzické techniky sebeobrany (údery, kopy, „soft“ techniky)
• mýty a fakta o násilí.

Kurz sebeobrany
Kurz sebeobrany
Kurz sebeobrany
Kurz sebeobrany

SEBEOBRANA OBECNĚ

Jak zkušenosti i praxe ukazují, proti psychickému i fyzickému násilí se lze bránit především PREVENCÍ. Jedním z účinných prostředků ochrany je znalost a ovládání sebeobrany.

Sebeobrana je často špatně chápána jako finální řešení krizové situace, tedy již vzniklého fyzického konfliktu. Těžiště sebeobranného jednání ale není jen ve vedení úderů nebo kopů, ale v tom, jak se reálně do nebezpečné situace vůbec nedostat. Proto je důležité k sebeobraně přistupovat komplexně a nesoustředit se pouze na fyzickou část.

Sebeobrana
Sebeobrana

„Každý má právo se bránit.“