společně posuneme vaše podnikání na další stupeň

Máte zajímavý nápad a hledáte způsob, jak ho prodat?
Nevíte, jak oslovit klienty? Potřebujete poradit,
vhodné produkty a služby pro vaši cílovou skupinu?

Naučím vás myslet a jednat efektivně

Strategie​

 • Společně naplánujeme strategii, která vám přinese hmatatelné výsledky.
 • Připravíme strategický plán a konkrétní kroky k jeho naplnění.
 • Pomohu vám ujasnit si, kde jste teď, a kde budete za 1 rok či 5 let.

Marketing

 • Připravím marketingový plán s jasným cílem.
 • Upravím styl vaší komunikace.
 • Dám vám tipy, jak zlepšit vaši online i offline prezentaci.
 • Vysvětlím, jaký smysl pro vás mají Facebook, Instagram nebo LinkedIn, a ukážu vám jak na ně.

prodej (online i offline)

 • Pomohu vám lépe se orientovat.
 • Společně nastavíme vhodné produkty a služby pro vaši cílovou skupinu.
 • Naplánuji pro vás jednotlivé aktivity a doporučím, s čím začít.
 • Najdu vaše silné stránky a konkurenční výhody.

efektivita v podnikání

 • Naučím vás myslet a jednat efektivně. Pomůžu se slaďováním osobního a pracovního života

fundraising

 • Příprava/revize fundraisingové strategie
 • Fundraisingový plán
 • Akční kroky k dosažení plánu 
Marketing

Pomohu vám vystoupit ze začarovaného kruhu a nastavit strategii, která povede k tomu, že budete mít z podnikání radost a dosáhnete vysněných výsledků.

Netrapte se už v bludném kruhu a dovolte si nechat si pomoci. Nejste na to sami!

S čím konkrétně vám můžu pomoci?

Témata, kterými se můžeme zabývat:

Strategie
Marketingový plán
Produkt/služby
Cesta k zákazníkovi
Online i offline komunikace
Kampaně
Efektivita podnikání/time management
Sociální sítě

Fundraising/zajištění financování vašeho projektu

Pojďme to zkusit!

Zavolejte nebo mi napište. První nezávazná konzultace je zdarma. Probereme váš projekt a jeho možnosti. Můžeme se sejít osobně nebo online.

Co o mě říkají...

Předtím, než jsem měla osobní schůzku se skvělou a sympatickou paní Janou, nevěděla jsem, co mohu přesně očekávat. Na koučování jsem byla kdysi pouze jednou a odcházela jsem se spíše dost neutříbenými myšlenkami. Zde to ovšem bylo zcela jiné! Paní Jana je úžasná a velice vnímavá osoba! Na začátku se představila a popsala mi stručně, jak metoda probíhá, společně jsem probraly má očekávání a téma, kterému jsem se chtěla věnovat. Janička byla naprosto profesionální, pomocí šikovných otázek mě navedla k tomu, abych si sama našla cestu k tomu, co mohu udělat v tuto chvíli pro to, abych se cítila lépe. Nechávala mi dostatek prostoru. Když vycítila, že tápu, trefně pozměnila otázku. Nevěřila bych tomu, ale odcházela jsem s tím, že mám nyní směr, kterým se mohu ubírat a cítila jsem se vnitřně spokojeně!
Bára B.
Jana svou práci zvládala výborně, byla akční, strukturovaná, samostatná a jak v týmu, tak i dárci velmi pozitivně přijímaná. Jana je zralá osobnost, komunikativní a přímá.
Jindra Šalátová
SOS dětské vesničky, ředitelka
Janu jsem si vybrala právě pro její zkušenosti jak z neziskového tak z komerčního sektoru. Její vedení bylo velmi jasné a efektivní, založené na cenných zkušenostech, ale nechávala mi prostor i pro vlastní nápady. Vždy pozorně poslouchala můj názor a usměrňovala ho tím správným a efektivním směrem. Velmi si vážím i její lidské stánky, myslím, že jsme si obě sedly a naše konzultace byly plné jak pracovního nasazení, tak i smíchu a příjemné atmosféry. Za což moc děkuji.
Radka Hledíková-poncová
Diakonie ČCE
Dětské krizové centrum je letos o 280 tisíc bohatší. Jak se to stalo? To máte tak. Potkala se Nezisková Jana s reklamním Petrem, padli si do oka a měli nápad. Připojili se i další, kteří věnovali kus svého já, aby bylo co nabízet. Neuvěřitelná energie lidí, kteří se před dvěma lety neznali, přinesla ve dvou ročnících dražeb pro DKC téměř 600 tisíc korun a ještě jsme se u toho zasmáli.
Petr Kofroň
Agentura KPA ONE, jednatel

Důvěru ve mě mají

Marketing
Marketing
Marketing