Sestavte si fundraisingový plán – jednoduše

Než začnete plánovat, je užitečné projít si aktuální situaci, na základě reálných údajů. Tím si vytvoříte vstupní analýzu současného stavu, která se bude základnou pro vytvoření vašeho plánu. Co děláte, jak to funguje nebo nefunguje. Můžete zkusit i SWOT analýzu.

Podívejte se na následující otázky a zapište si odpovědi. Budou se vám hodit, až budete později tvořit fundraisingovou strategii vaší organizace.

  • CO

Stanovte si jeden hlavní cíl. Co vlastně chcete a potřebujete. Tento cíl by měl být naprosto jasný a měřitelný. Např. potřebujeme získat 1 milion korun, nebo navýšíme náš fundraisingový příjem o 20 %.

Můžete si také říci „MUST TO HAVE“ a „NICE TO HAVE“. To znamená: opravdu musíme dofinancovat 550 tis., jinak nebudeme mít na platy sociálních pracovníků, ale pokud získáme dalších 450 tis., budeme moci rozjet nový projekt.

Máte-li hlavní cíl, přidejte další dílčí cíle. Může to být: do roku 2022 získáme 200 nových individuálních dárců nebo chceme získat více dobrovolníků pro naše aktivity, potřebujeme zvýšit povědomí o naší organizaci a problematice, které se věnujeme.

Nezapomeňte, že cíle musí být reálné a ideálně i měřitelné!

  • JAK

Jak tohoto cíle dosáhneme. Zde popište podrobně jednotlivé aktivity, které povedou ke splnění cíle, například:

  1. Oslovíme naše stávající dárce
  2. Získáme nové dárce
  3. Uděláme kampaň, event
  4. Budeme aktivnější na sociálních sítích
  • KOLIK

Kolik to bude stát. Jaké potřebujete zdroje – finanční, lidské, jiné (materiální, dobrovolníci). Sestavte si položkový rozpočet, do kterého uveďte i plánované příjmy. Uvažujte reálně! Žádný plán není možné provést úplně bez prostředků. TABULKA ROZPOČET

  • KDO

Kdo se ve vaší organizaci věnuje fundrasingu/marketingu. Fundrasing není věcí jednotlivce – fundraisera, ale měl by být v souladu s celou organizací. Skutečně je? Má podporu vedení, správní rady, týmu? Pokud ne, bude velmi těžké, ne-li nemožné, cíle dosáhnout.

  • KDE

Jaké kanály použijeme? Jak oslovíme dárce? Kde se budeme prezentovat? Použijeme online komunikaci nebo máme i prostředky na offline? Bude to efektivní?

  • KDY

Konkrétní plán realizace. Už víme, co potřebujeme, jak toho dosáhneme a kdo to bude dělat. Teď je třeba připravit podrobný časový harmonogram.

Potřebujete pomoci? Nemáte strategii, jasně stanovené cíle? Kontaktujte mě a během 40 minut zjistíme, co je vaše největší brzda. ZDARMA a zcela nezávazně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podobné příspěvky

Jednání s dárcem

Jednání s dárcem

Před tím než oslovíte dárce, a jedno jakého, vždy věnujte čas přípravě! První dojem uděláte jenom jednou. Velmi precizně, ale srozumitelně a stručně popište projekt, ideální je jedna strana A4,

Fundraisingový mix

Jak tedy vybrat potřebné finance? Do čeho se pustit nejdříve? Pokud potřebujete získat milion korun, můžete ho teoreticky získat od jednoho dárce nebo získat jednu korunu od milionu dárců. Realita

Sestavte si fundraisingový plán – jednoduše

Než začnete plánovat, je užitečné projít si aktuální situaci, na základě reálných údajů. Tím si vytvoříte vstupní analýzu současného stavu, která se bude základnou pro vytvoření vašeho plánu. Co děláte,

Fundraisingová strategie

Fundraisingová strategie

Pojem fundrasing už je součástí naší kultury a našeho života. Jedná se o získávání potřebných zdrojů pro chod vaší organizace. Tyto zdroje však mohou mít  formu  finanční, věcnou nebo časovou. Patří