Jednání s dárcem

Před tím než oslovíte dárce, a jedno jakého, vždy věnujte čas přípravě! První dojem uděláte jenom jednou.

Velmi precizně, ale srozumitelně a stručně popište projekt, ideální je jedna strana A4, pokud doplníte obrázky nebo grafy, tak maximálně dvě A4. Nebo si připravte prezentaci. Zdůrazněte naléhavost projektu a co nastane, když peníze nezajistíte. Vezměte s sebou materiály, které předáte (Výroční zprávu, leták, apod.).

Jsou dvě možnosti, jak dárce oslovit:

  1. Zavolat a následně poslat informace emailem
  2. Udělat to obráceně poslat email a pak zavolat

Já většinou telefonuji dárcům, pokud se jedná o hot kontakt, tedy oslovuji někoho, kdo mne nebo organizaci už zná, nebo mne třeba i sám oslovil. Pokud oslovuji studený kontakt, vždy nejdříve píšu.

Mějte na paměti, že jednání je o dárci, nikoli o vás!!!

Nemusí vždy platit malá firma = malý dar

Ideální je osobní schůzka.

První schůzka s novým potenciálním dárcem bude formální.  Důležitá příprava, získejte maximum informací o organizaci i o jednotlivci, se kterým se setkáte. Pokud je to možné, jděte na schůzku ve dvou.

  • Udělejte si jasnou představu, s čím chcete odejít. Cílem nemusí být vždy podepsaná darovací smlouva, ale třeba společný projekt, získání dalších kontaktů, oslovení zaměstnanců firmy, apod.
  • Připravte si materiály, které na schůzce zanecháte (prezentaci, Výroční zprávu, žádost, apod.)
  • Naučte se představit svou organizaci ve dvou-třech větách (viz vize….tabulka)
  • Představte projekt/aktivitu, na kterou potřebujete získat prostředky. Zdůrazněte naléhavost, co se stane, když peníze nezajistíte.
  • Připravte si hrubý plán/scénář s čím chcete odejít. Jakýkoli dar, ale i příslib daru, je výhra – máte otevřené dveře.
  • Naslouchejte, nemluvte pořád o sobě; dejte dárci příležitost se představit, potřebujete získat jeho názor
  • Na konci udělejte krátké shrnutí schůzky – jednou větou; vždy poděkujte
  • Po schůzce pošlete zpětnou vazbu e-mailem; opět poděkujte, shrňte důležité body, další postupu a návrh, že se např. za 14 dní ozvete

Pokud jdete na schůzku, s dárcem, který vaši organizaci dobře zná, může být setkání méně formální. Nicméně i zde je dobré udělat alespoň krátkou přípravu a ujasnit si krátkodobý i dlouhodobý cíl.

Přeji hodně úspěchů při jednání s vašimi dárci! Máte-li na mě dotazy, můžete mne kontaktovat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podobné příspěvky

Jednání s dárcem

Jednání s dárcem

Před tím než oslovíte dárce, a jedno jakého, vždy věnujte čas přípravě! První dojem uděláte jenom jednou. Velmi precizně, ale srozumitelně a stručně popište projekt, ideální je jedna strana A4,

Fundraisingový mix

Jak tedy vybrat potřebné finance? Do čeho se pustit nejdříve? Pokud potřebujete získat milion korun, můžete ho teoreticky získat od jednoho dárce nebo získat jednu korunu od milionu dárců. Realita

Sestavte si fundraisingový plán – jednoduše

Než začnete plánovat, je užitečné projít si aktuální situaci, na základě reálných údajů. Tím si vytvoříte vstupní analýzu současného stavu, která se bude základnou pro vytvoření vašeho plánu. Co děláte,

Fundraisingová strategie

Fundraisingová strategie

Pojem fundrasing už je součástí naší kultury a našeho života. Jedná se o získávání potřebných zdrojů pro chod vaší organizace. Tyto zdroje však mohou mít  formu  finanční, věcnou nebo časovou. Patří