Fundraisingový mix

Jak tedy vybrat potřebné finance? Do čeho se pustit nejdříve? Pokud potřebujete získat milion korun, můžete ho teoreticky získat od jednoho dárce nebo získat jednu korunu od milionu dárců. Realita bude asi někde mezi tím. Říká se tomu vícezdrojové financování a jeho hlavní výhodou je to, že díky tomu bude organizace stabilní.
  • Poučte se z minulosti. Podívejte se do minulých let, vyberte aktivity, které fungovaly, zopakujte je nebo vylepšete. Zamyslete se nad tím, co nefungovalo a proč. Co byl důvodem neúspěchu těchto akcí…
  • Podívejte se na vaši stávající dárcovskou základnu. Kolik máte dárců a jakých, darují pravidelně nebo jednorázově. Jak s nimi komunikujete.
  • „Rozporcujte slona.“ Rozdělte částku mezi stávající dárce a uvidíte, kolik peněz bude třeba získat do nových dárců. Podle toho se také můžete rozhodnout, kolik času budete té které skupině věnovat.
  • Jaké dárce oslovíte?
  1. Individuální
  2. Korporátní
  3. Nadace a nadační fondy
  • Kolik na to můžete věnovat peněz? Kolik se tomu bude věnovat lidí? Lze najít partnera nebo dobrovolníka, který by vám mohl pomoci (online specialista, agentura)?
Potřebujete pomoci? Nemáte strategii, jasně stanovené cíle? Kontaktujte mě a během 40 minut zjistíme, co je vaše největší brzda. ZDARMA a zcela nezávazně.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podobné příspěvky

Jednání s dárcem

Jednání s dárcem

Před tím než oslovíte dárce, a jedno jakého, vždy věnujte čas přípravě! První dojem uděláte jenom jednou. Velmi precizně, ale srozumitelně a stručně popište projekt, ideální je jedna strana A4,

Fundraisingový mix

Jak tedy vybrat potřebné finance? Do čeho se pustit nejdříve? Pokud potřebujete získat milion korun, můžete ho teoreticky získat od jednoho dárce nebo získat jednu korunu od milionu dárců. Realita

Sestavte si fundraisingový plán – jednoduše

Než začnete plánovat, je užitečné projít si aktuální situaci, na základě reálných údajů. Tím si vytvoříte vstupní analýzu současného stavu, která se bude základnou pro vytvoření vašeho plánu. Co děláte,

Fundraisingová strategie

Fundraisingová strategie

Pojem fundrasing už je součástí naší kultury a našeho života. Jedná se o získávání potřebných zdrojů pro chod vaší organizace. Tyto zdroje však mohou mít  formu  finanční, věcnou nebo časovou. Patří